Výprodej! Slevy na všechny typy přívěsů a EXTRA slevy na vybrané typy


Ve dnech 19.4. až 22.4.2019 bude ZAVŘENO. Přejeme krásné Velikonoce.

Obchodní podmínky

   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností ABS MB GROUP s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) v oblasti prodeje příšlušenství k přívěsným vozíkům a náhradním dílům. Nevztahují se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nebo jiného zvláštního zákona.

Rezervace zboží
   V případě, zájmu provádí kupující odeslání objednávky, která je chápána jako rezervace zboží na skladě Prodávajícího. Rezervace zboží je nezávazná a je platná maximálně 14 dní. Pouze v případech, kdy je rezervované zboží objednáváno na speciální přání kupujícího, může Prodávající žádat finanční zálohu. V případě nemožnosti plnění rezervace z důvodu nedostupnosti produktu na trhu bude prodávací informovat o této skutečnosti kupujícího do dvou pracovních dnů od přijetí rezervace. Při převzetí má kupující nárok na předvedení výrobku. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí zboží v místě prodeje, případně zaplacením celé finanční částky (co nastane dříve).

Dodací lhůty
   Zboží, které je u prodávajícího skladem, je možno osobně odebrat ihned. Zboží, které není skladem, má dodací lhůtu dle dohody s Prodávajícím a možnostmi výroby. Přesnější informace lze zjistit osobně, telefonicky či e-mailem přímo u prodávajícího.

Dodání zboží
   Rezervované zboží je možno osobně odebrat v místě provozovny prodávajícího. Kupující je povinnen zkotrolovat si správnost dodávky zboží a vystaveného platebního dokladu ihned na místě. Po dohodě lze v případě zájmu zajistit přepravu na zakoupené zboží. Cena přepravy je závislá na vzdálenosti přepravy, takže její přesné určení je možné až po konzultaci s Prodávajícím.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
   V případě elektronické rezervace a následném odebrání zboží je možno zboží vrátit pouze po domluvě s prodávajícím nejpozději do 14 dnů. Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávacího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k použití, opotřebování či spotřebování zboží), je spotřebitel povinnen chybějící hodnotu nahradit v penězích dle §458 odst. 1 ObčZ. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány náklady na vrácení zboží (náklady na přepravu nebo revizi rozbaleného zboží v autorizovaném servise). Zboží je možno přinést do provozovny osobně nebo zaslat pomocí jakékoliv přepravní služby. Vrácení kupní částky proběhne až po zkontrolování kompletnosti balení zboží a po otestování jeho bezchybnosti. Kupůjící nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na zboží, které bylo upraveno podle přání nebo pro jeho osobu (např. příplatková výbava).

Úschova zboží
   V případě zaplacení celkové ceny zboží. Je kupující povinen zboží odebrat v nejkratším možném termínu (nejpozději do 14 dnů). V opačném případě bude za uskladnění (úschovu) zboží účtován poplatek dle velikosti zboží.

Ochrana osobních údajů
   Osobními údaje jsou nutné pro realizaci Vašich objednávek a řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající je jediným vlastníkem informací získaných na těchto internetových stránkých a garantuje, že všechna data, která o kupujícím a jeho nákupech získá, chrání před zneužitím a nikomu jinému neposkytujeme. Vyjímku tvoří pouze společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o kupujícím, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky. Osobní údaje, které kupující vyplňujete při registraci slouží výhradně pro interní potřebu prodavajícího a pouze k úspěšnému vyřízení objednávky. Kupující má právo kdykoliv písemně požádat o zrušení a vymazání všech jeho osobních údajů z databáze. Odeslanáním objednávky a používáním těchto internetových stránek (www.azprivesy.cz) kupující souhlasí se shromažďováním potřebných údajů.

Podmínky platí od 1.1.2014