Podniková prodejna AGADOS a VAPP otevřena.

Pracovní doba: Pondělí až pátek: 8:30 – 16:30

Obchodní podmínky

   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností ABS MB GROUP s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) v oblasti prodeje příšlušenství k přívěsným vozíkům a náhradním dílům. Nevztahují se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nebo jiného zvláštního zákona.

Rezervace zboží
   V případě, zájmu provádí kupující odeslání objednávky, která je chápána jako rezervace zboží na skladě Prodávajícího. Rezervace zboží je nezávazná a je platná maximálně 14 dní. Pouze v případech, kdy je rezervované zboží objednáváno na speciální přání kupujícího, může Prodávající žádat finanční zálohu. V případě nemožnosti plnění rezervace z důvodu nedostupnosti produktu na trhu bude prodávací informovat o této skutečnosti kupujícího do dvou pracovních dnů od přijetí rezervace. Při převzetí má kupující nárok na předvedení výrobku. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí zboží v místě prodeje, případně zaplacením celé finanční částky (co nastane dříve).

Dodací lhůty
   Zboží, které je u prodávajícího skladem, je možno osobně odebrat ihned. Zboží, které není skladem, má dodací lhůtu dle dohody s Prodávajícím a možnostmi výroby. Přesnější informace lze zjistit osobně, telefonicky či e-mailem přímo u prodávajícího.

Dodání zboží
   Rezervované zboží je možno osobně odebrat v místě provozovny prodávajícího. Kupující je povinnen zkotrolovat si správnost dodávky zboží a vystaveného platebního dokladu ihned na místě. Po dohodě lze v případě zájmu zajistit přepravu na zakoupené zboží. Cena přepravy je závislá na vzdálenosti přepravy, takže její přesné určení je možné až po konzultaci s Prodávajícím.

Vrácení zboží – odstoupení od smlouvy
   V případě elektronické rezervace a následném odebrání zboží je možno zboží vrátit pouze po domluvě s prodávajícím nejpozději do 14 dnů. Následkem odstoupení od smlouvy je povinnost kupujícího i prodávacího si dle §457 občanského zákoníku vydat vše, co dle zrušených smluv dostali. Není-li kupující již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit, anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k použití, opotřebování či spotřebování zboží), je spotřebitel povinnen chybějící hodnotu nahradit v penězích dle §458 odst. 1 ObčZ. Nadto mohou být spotřebiteli účtovány náklady na vrácení zboží (náklady na přepravu nebo revizi rozbaleného zboží v autorizovaném servise). Zboží je možno přinést do provozovny osobně nebo zaslat pomocí jakékoliv přepravní služby. Vrácení kupní částky proběhne až po zkontrolování kompletnosti balení zboží a po otestování jeho bezchybnosti. Kupůjící nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na zboží, které bylo upraveno podle přání nebo pro jeho osobu (např. příplatková výbava).

Úschova zboží
   V případě zaplacení celkové ceny zboží. Je kupující povinen zboží odebrat v nejkratším možném termínu (nejpozději do 14 dnů). V opačném případě bude za uskladnění (úschovu) zboží účtován poplatek dle velikosti zboží.

Ochrana osobních údajů
   Osobními údaje jsou nutné pro realizaci Vašich objednávek a řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající je jediným vlastníkem informací získaných na těchto internetových stránkých a garantuje, že všechna data, která o kupujícím a jeho nákupech získá, chrání před zneužitím a nikomu jinému neposkytujeme. Vyjímku tvoří pouze společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o kupujícím, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky. Osobní údaje, které kupující vyplňujete při registraci slouží výhradně pro interní potřebu prodavajícího a pouze k úspěšnému vyřízení objednávky. Kupující má právo kdykoliv písemně požádat o zrušení a vymazání všech jeho osobních údajů z databáze. Odeslanáním objednávky a používáním těchto internetových stránek (www.azprivesy.cz) kupující souhlasí se shromažďováním potřebných údajů.

Podmínky platí od 1.1.2014